Πρατήρια Καυσίμων

Επενδύοντας στην έρευνα και κατέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε μία σειρά ηλεκτρονικών προϊόντων τα οποία λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα πλήθος πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα.

Δημιουργήσαμε εξ ολοκλήρου το σύστημα Εισροών-Εκροών, σχεδιάσαμε το κατάλληλο λογισμικό (κονσόλα) και κατασκευάσαμε τις συσκευές ελέγχου (controllers αντλιών και βυθομετρικών ράβδων) που απαιτούνται για τη σύνομη λειτουργία ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε ολοκληρωμένο σύστημα που καλύπτει τη νομοθεσία 4439/2016 σχετικά με τη λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων κάτω από πολυκατοικίες.

Ολα τα προϊόντα

Σύστημα Εισροών – Εκροών (GaSM-ConsoleNet)

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, το οποίο ελέγχει και καταγράφει όλες τις κινήσεις των καυσίμων και τις συναλλαγές του πρατηρίου. Είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Σύστημα Stage I (GaSM-Pericles)

Αναπτύξαμε και κατασκευάσαμε το σύνολο του εξοπλισμού Stage I που απαιτείται για την διατήρηση της λειτουργίας υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων σε ισόγεια κτιρία με ορόφους.

Σύστημα ZEUS (GaSM-Zeus)

Αll-in-one compact κατασκευή η οποία στο εσωτερικό της περιλαμβάνει όλες τις συσκευές που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος Εισροών – Εκροών (Η/Υ, controllers αντλιών και βυθομετρικών ραβδών).

Σύστημα διαχείρισης καυσίμων ιδιωτικών στόλων

Σύστημα (software και hardware) που έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από την εταιρεία μας και η λειτουργία του προσφέρει πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ανεφοδιασμού των οχημάτων.